EDICTE de 13 d’abril de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament als àmbits de Masmiquel i Casadevall i àrea d’aportació.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir