EDICTE de 12 de novembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació del Pla de millora urbana de can Dot, al carrer Cuenca, 6-8.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir