EDICTE de 12 de maig de 2016, sobre una resolució: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit de la via de cornisa, vessant nord de Collserola.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir