EDICTE de 12 de maig de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir