EDICTE de 12 de juny de 2015, sobre un acord de la Subcomissió d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació a l’illa de la barriada de Plus ultra-la Vinya.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir