EDICTE de 12 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació per al canvi de classificació urbanística d’uns terrenys destinats a sistemes urbanístics al Raval Canyelles.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir