EDICTE de 12 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació núm. 30 de les Normes subsidiàries de planejament per canvi de qualificació al nucli de la Ràpita.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir