EDICTE de 12 d’abril de 2016, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 46/2011. POUM. Sector sud 2 Mas Mates oest.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir