EDICTE de 10 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació número 13 del POUM-Revisió del catàleg de béns i drets a protegir.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir