EDICTE de 10 de juliol de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona: Aprovar definitivament la modificació puntual número 9 del Pla general referida als equipaments en sòl urbà.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir