EDICTE de 10 de febrer de 2016, sobre una resolució: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’assignació d’ús, paràmetres urbanístics per a la creació d’un espai lliure a l’illa en el barri de Sanfeliu.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir