EDICTE de 10 de febrer de 2016, sobre una resolució: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità en l’àmbit de Vallpineda.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir