EDICTE de 10 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Denegar l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic d’ordenació de l’ampliació de l’edificabilitat de la finca núm. 79-81 de Santa Creu d’Olorda a Vallvidrera.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir