EDICTE de 10 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Corregir l’errada material de la Modificació referent al polígon d’actuació PA-1 El Pòsit i a la clau 8d.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir