EDICTE de 10 de febrer de 2016, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem dictada en el recurs de cassació núm. 3586/2013. Pla d’equipaments, carrer Mel, núm. 7.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir