EDICTE de 10 d’abril de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal número 5 en referència a la regulació dels usos i activitats.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir