Edicte d’aprovació inicial, Modificació puntual 2 del POUM de Jafre, que té com finalitat l’actualització de determinats aspectes relatius als llindars de les construccions en sòl no urbanitzable.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir