Edicte d’aprovació inicial d’una modificació puntual del POUM, nova delimitació de la línia d’edificació de carreteres en sòl urbà consolidat a l’àmbit del Polígon d’actuació PA 8 Mont d’Aro.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir