Edicte d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de l’illa delimitada pels carrers Sant Antoni, Alba, Santa Marta i Carmel. PAU 01.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir