Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran la contractació i la concessió administrativa demanial temporal per a la gestió i explotació de l’espai destinat a bar del poliesportiu de Can Pons i inici del procés de licitació.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir