Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran la contractació d’una obra, MILLORA DE L’ABASTAMENT DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir