Edicte d’aprovació del plec de clàusules que ha de regir un concurs de concessió de domini públic, EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT i DE TOTA LA ZONA ESPORTIVA DE LA URBANITZACIÓ MAS ALTABA.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir