Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte, projecte d’estació depuradora d’aigües residuals, pou de bombeig i col·lector de clavegueram al sector de Sant Llop.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir