Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte, instal·lació tèrmica centralitzada de biomassa al costat de la sala de calderes del CEIP El Bruc.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir