Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació, Polígon d’Actuació Urbanística PAU-11 (Puig Surís 1).

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir