Edicte d’aprovació definitiva d’un plec de clàusules, Concessió demanial de l’ús privatiu d’un espai públic per a la construcció i explotació d’una antena de telefonia mòbil, al sector La Conca.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir