EDICTE d’aprovació definitiva del Projecte d’obra ordinària per a la millora dels accessos per als treballs de manteniment de les cobertes de diversos edificis municipals.

Compartir