Edicte d’aprovació definitiva del Projecte constructiu. Rehabilitació del ferm de les carreteres LV-3025f del PK. 0+000 al PK. 1+606, i LV-3028 Tram del PK. 10+000 al 10+316. Travesseres de Preixens. Eixample del pont sobre el riu Sió (LV-3025f).

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir