Edicte d’aprovació definitiva de l’operació jurídica complementària a un projecte de reparcel·lació, modificació puntual del pla parcial residencial industrial Bellsolà II.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir