EDICTE d’11 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual en referència a la línia d’edificació en el marge muntanya del tram de la carretera C-246 entre el PK 20+961 i el PK 21+501.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir