EDICTE d’11 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic del sector C8 La Comarcal.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir