EDICTE d’11 de desembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic sector A.9.d) Barranc del Martí o del Cementiri.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir