EDICTE d’11 de desembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme : Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de la Masia Papiol, de l’Arboç.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir