EDICTE d’11 de desembre de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del POUM 3, servituds d’aeròdrom radioelèctriques i d’operació de l’aeroport de Reus.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir