EDICTE d’11 de desembre de 2015, Denegar l’aprovació definitiva de la Modificació puntual número 9 del POUM, subzona 1a1 i subzona 8(5).

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir