EDICTE d’1 de desembre de 2016, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir