Desafectació de l’edifici escolar d’un dels dos habitatges corresponent al c/ Baix Penedès, 8 canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial. Aprovació inicial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir