Delegació especial de competències relativa al desenvolupament del polígon d’actuació urbanística denominat La Mina d’Or a favor del regidor delegat d’Urbanisme.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir