Deixa sense efecte el punt quart de la modificació del finançament de l’obra de finalització de la urbanització de la zona V del nucli de Riumar, 2a fase, sectors A, B i C. Acord del Ple de data 13.09.2016.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir