Dates per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel projecte de noves línies elèctriques aèries/subterrànies a 25 kV, unió SE-Castellet i polígons industrials del Poet i l’Albornar.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir