Correcció d’errades de l’anunci d’aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM SUD-7 i PAU-7.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir