Concurs,  per  a  l’arrendament   del  bé  immoble  situat  al  C/   Únic,   sense   número  per destinar­ho a Bar­Restaurant. Import net: 200,00 euros.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir