Com puc saber els m2 que es poden edificar en un terreny?

Edificabilitat i sostre edificable

Per a respondre aquesta pregunta cal tenir en compte en primer lloc que els drets i deures d’un propietari de sòl depenen de la classificació del sòl continguda en el planejament general i de la seva qualificació.

Per tant el primer que cal localitzar és el planejament municipal vigent.

Per a  fer aquest primer pas disposem d’eines com el Mapa urbanístic de Catalunya , en el qual podem localitzar la finca i conèixer la seva classificació i la seva qualificació.

Si ens cal obtenir dades com la superfície de la parcel.la i la referència cadastral podem utilitzar el visor de l'IDEC que permet l'accès al Cadastre i al MUC al mateix temps.

El segon pas és localitzar la normativa urbanística associada amb la codificació que ens ha donat el Mapa.

Per a trobar la normativa podem entrar al RPUC (Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya) des del MUC o anar al web municipal (la majoria de municipis tenen un enllaç a la normativa urbanística en el seu web i fins i tot eines geogràfiques per a facilitar la localització).

Per exemple utilitzarem el Pla General Metropolità ja que les normes urbanístiques disposen d'un web propi (PGM )

Introduïm en el cercador el codi extret del mapa i ens portarà a l'article concret que estableix l'index d'edificabilitat.

Si l'index és 0.75 m2 st/m2sòl vol dir que per a una superfície de la parcel.la de 1.000 m2,  el sostre màxim edificable és 750 m2st.

Superfície de parcel.la  x 0.75 = Sostre màxim edificable

Però cal dir que no en tots els casos trobarem un index d'edificabilitat, ja que molts planejaments estableixen el sostre màxim edificable a partir de la combinació de paràmetres de parcel.la (ocupació màxima, separacions a límits, número de plantes...).

En aquests casos cal treballar sobre la geometria de la parcel.la i exigeix l'ús d'un programa de dibuix.

Som tècnics urbanistes experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


661 75 56 15 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir