Certificat de Solidesa

(Actualitzat 15/04/2016)

Certificat de Solidesa

Què es?

És un document mitjançant el qual un tècnic competent un cop reconegut l’edifici i particularment els seus elements estructurals, informa que no s’observen lesions o degradacions aparents que pressuposin un comportament deficient de l’estructura segons allò que normalment es requereix a la seva tipologia.

El tècnic informa sobre les condicions aparents de solidesa de l’immoble desprès de la inspecció ocular.

El certificat/informe de solidesa assegura, sense tenir en compte vicis ocults o causes sobrevingudes, que l’immoble reuneix les condicions de solidesa per a l’ús a què se’l pretén destinar, d’acord amb la legislació vigent.

Quan es necessari?

El certificat de solidesa principalment és necessari:

  • En l’obertura o el canvi d'ús d’un local.
  • En la legalització d’un habitatge.
  • Per a l'obtenció de l'autorització administrativa per a l’obertura i funcionament de centres educatius privats, així com en la tramitació de la modificació de l’autorització per qualsevol canvi que afecti als locals del centre. (DECRET 122/2012, de 9 d'octubre)

Com es tramita?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i fixarem el dia en què el tècnic farà la visita al immoble (ens adaptem a les vostres necessitats, normalment fem la visita el dia següent de la sol·licitud).

En menys d’una setmana tindreu el vostre certificat de solidesa.

Quin preu té?

Des de 189 € +IVA (+ si s'escau, drets de visat)

Inclou la visita del tècnic i s’entrega el document en format paper i en format digital, PDF.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres, indicant la situació i l'ús de l'immoble, així com la finalitat del certificat de solidesa i us farem arribar un pressupost a mida.

Som tècnics experts, per a qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.


609 139 979 - consulta@ipuc.cat

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir