Bases reguladores per a la concessió d’ajuts socials relatius a l’impost de béns immobles en el supòsit de transmissions de l’habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament. Aprovació inicial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir