Bases reguladores i plec de condicions tècniques per a l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal de part de la finca de la Coscollada per desenvolupar una activitat apícola.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir