Bases reguladores dels ajuts socials relatius a l’IBI en supòsits de transmissions de l’habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament. Text. Aprovació definitiva.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir