Bases específiques de la línia subvencionadora: Microcrèdits per afavorir l’autoocupació juvenil i la creació d’empreses promogudes per joves a l’any 2016.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir