Avís Legal i Privadesa

AVÍS LEGAL

Les pàgines Web allotjades sota aquest domini són d'accés públic i gratuït.

L'usuari haurà de fer ús de tot això de conformitat amb el present Avís Legal, la llei i l'ordre públic.

El titular d'aquesta web no assumirà responsabilitat alguna que derivi de l'ús indegut, incorrecte o il•lícit de la mateixa i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o uns altres de similar naturalesa.

M ESCORSELL FOLCH és titular de tots els drets sobre aquesta pàgina web i dels elements que conté, incloent els textos, gràfics, logotips, imatges o informació de caràcter personal que pugui ser publicada amb el consentiment de l'afectat.

L'usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre de cap manera el material objecte de tals drets sense el consentiment previ i per escrit del seu titular.

Aquesta pàgina web podria oferir links a recursos o llocs d'Internet aliens al present. La finalitat d'aquests enllaços és informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la web de destinació.

Per tot això, M ESCORSELL FOLCH declina tota responsabilitat derivada d'accions o omissions comeses per aquests llocs web, amb total independència i autonomia respecte als mateixos.

M ESCORSELL FOLCH es reserva el dret a modificar unilateralment la configuració d'aquesta pàgina, els serveis en ella prestats o el contingut del present avís legal o la política de privadesa, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, sempre en compliment de la normativa vigent.

 POLÍTICA DE PRIVADESA

 • 1. IDENTIFICACIÓ
  • La present pàgina web és titularitat de M ESCORSELL FOLCH (montse @ escorsell. com)
 • 2.-TITULARITAT DEL FITXER
  • Per donar compliment a l'estipulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades a través d'aquesta pàgina web seran incorporats a un fitxer titularitat de M ESCORSELL FOLCH.
 • 3.- CONFIDENCIALITAT DE LES DADES
  • Les seves dades personals seran tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat, la responsable del fitxer, les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
 • 4.- DESTINATARIS I FINALITAT DE LA INFORMACIÓ
  • M ESCORSELL FOLCH únicament recapta les dades personals que considera imprescindibles per poder dur a terme la seva activitat i per enviar-li informacions comercials i publicitàries que puguin ser del seu interès, per qualsevol dels mitjans de comunicació existents. Així mateix, se li comunica que aquestes dades seran cedides, únicament, als col·laboradors de la titular del fitxer necessaris per dur a terme els seus serveis.
 • 5.- DRET DEL TITULAR
  • En tot cas, vostè pot exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició, en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per les lleres del que es disposa en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
  • Per a l'exercici dels drets a dalt esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se al responsable del fitxer. Aquesta comunicació, signada, ha d'anar acompanyada de fotocòpia de DNI.
 • 6.- CONSENTIMENT DEL TITULAR
  • Assabentat i conforme amb l'exposat en la present Política de Privadesa, amb l'enviament de les seves dades, consenteix expressament i autoritza a M ESCORSELL FOLCH, perquè tracti les dades personals que voluntàriament li proporciona. Vostè considera que aquestes dades són idonis per a la realització d'aquestes finalitats, sense resultar, al seu judici, excessius i impertinents, d'acord amb la finalitat que se li ha comunicat en la present clàusula. Al seu torn, manifesta que les dades enviades per vostè són exactes i es compromet a notificar qualsevol modificació dels mateixos en el mínim termini possible.

Informació sobre cookies

Què és una Cookie?

Una cookie és un petit fitxer que conté informació d'una web i aquesta queda guardada al teu ordinador.

Les cookies et permeten emmagatzemar preferències, registrar productes i serveis i personalitzar pàgines. Per tant el navegador utilitzarà aquesta informació en futures visites a la web per recordar les teves preferències, proporcionar el contingut personalitzat i així oferir una millor experiència en línia, més ràpida i eficaç.

Per a què utilitzem les cookies?

Les cookies que utilitzem al nostre web són les Cookies per a "estadístiques", és a dir, utilitzem un programa que ens indica quantes visites tenim al nostre lloc web i les pàgines més visitades. Aquest tipus d'aplicacions recull la informació a través de les cookies i ens ajuda a controlar l'ús del nostre lloc web. A més les dades de les cookies ens permeten fer un seguiment del patró d'ús i compilar dades que podem utilitzar per a millorar el web i controlar l'ús.  Aquestes dades s'utilitzen de forma conjunta, per tant de forma anònima, al no realitzar un seguiment d'usuaris específics.

Com evitar que la web instal•li cookies al navegador?

Podeu acceptar o rebutjar cookies modificant la configuració del navegador o també podeu configurar-lo de manera que necessiteu confirmació abans d'acceptar una cookie dels llocs web que visiteu.

Si voleu desactivar les cookies en el  navegador, la forma més fàcil és bloquejant-les i com cada navegador té procediments diferents per a gestionar la configuració us aconsellem que us dirigiu al web del navegador.

Compartir