Autorització d’usos i obres provisionals, per a l’ensitjat de pastone dins de bossa, amb la construcció d’una solera de formigó i tanca perimetral, al Polígon 10 Parcel?la 9, inclosa dins el PMU­4.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir